IMORGON NÄR KRIGET KOM

Vad händer med mänskligheten då samhället de har blivit formade av har upphört?


Mitt projekt handlar om människor i naturen och om naturen i människorna. Det handlar om mänsklighetens mest basala inre drift, instinkten att överleva. Jag vill skildra en postapokalyptisk värld där mina huvudpersoner kämpar för att bilda en dräglig tillvaro i efterdyningarna av en samhällskollaps.

Bakgrunden till mitt projekt ligger i min förkärlek för den konstruerade tillvaron, ett fotografiskt bildskapande som inte nödvändigtvis behöver vara dokumentärt. Jag tror att alla människor söker en fast punkt i livet, en punkt som kan vara en känsla, en person, en plats.

Vi vill hitta hem.

Jag tycker därför att det är intressant att rycka loss ett barn av vår tid från samhällets stöttepelare, placera denne i en värld där spelreglerna helt har förändras, där dagarna går åt att finna vatten, föda och andra livsnödvändigheter, och se vad som händer. Det är min egen historia, men jag vill berätta den så pass bra att betraktaren tar den för sann.

Allt har sin tid,
det finns en tid för allt som sker under himlen:
en tid för födelse, en tid för död,
en tid att plantera, en tid att rycka upp,
en tid att dräpa, en tid att läka,
en tid att riva ner, en tid att bygga upp.
— Predikaren 3:1